“Rega Yayınları” Öğrencilerin yeni nesil öğrenme ihtiyaçlarına göre üretilmiş özgün ve nitelikli içeriklere sahiptir.

Başarı için okuduğumu anlıyorum – 2

Okuduğunu anlama becerisinin gelişimi, tüm derslerdeki başarı için hayati öneme sahiptir. Bundan dolayı ilkokul yıllarında öğrencilerin ileri düzeyde okuduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi gerekir. Bu amaçla metnin derin anlamına ve çıkarımlara ulaşmasını sağlayacak materyaller önemlidir. Elinizdeki bu kitap olan “Başarı İçin Okuduğumu Anlıyorum 2” ulusal ve uluslararası literatürden hareketle çocukların ileri düzey anlama becerisini geliştirmek amacıyla akademik bir ekip tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Bu kitap 2. sınıf düzeyindeki öğrencilerin özellikle metinden çıkarımlar ve yorumlar yapmasına ve okuduğu metinden ileri düzey anlama ulaşmasına imkan sağlamaktadır.

Başarı İçin Akıcı Okuyorum Başlangıç Düzey

Öğrencilerin akıcı okuma becerisini kazanması, onların okuma ve anlama becerisini geliştirmesi için en kritik beceridir. Akıcı okumayı kazanamayan öğrencilerin okuduğunu anlama becerisinin gelişmesi ve yazılı metinden bir bilgiyi öğrenebilmesi neredeyse imkansızdır. “Başarı İçin Akıcı Okuyorum Başlangıç Düzey” kitabı öğrencilerin harf ve heceleri kavradıktan sonra temel düzeyde akıcılığı kazanmaları için hazırlanmış bir kitaptır. Kitapta özel hazırlanmış metinler, etkinlikler ve akıcı okumayı geliştiren teknikler yer almaktadır. Kitabın hazırlanmasında okuma sürecinin eğlenceli, etkileşimli ve geliştirici olmasına dikkat edilmiştir. Bu kitapla ilkokul öğrencilerinin kelimeyi kod çözme, otomatikleşme ve prozodik okuma (vurgu, tonlama, duraklama ve noktalamaya dikkat ederek okuma) becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Kitap ilkokul 1. sınıfın ikinci döneminde ve ilkokul 2. sınıf düzeyindeki öğrencilerin akıcılığını geliştirmek için uygundur.

Başarı İçin Matematik Dâhisi 2

Öğrencilerin gelecekteki matematik başarısının temelleri ilkokul yıllarında atılmaktadır. Bundan dolayı çocukların doğru ve gerçekçi (yaşama dayalı) bir matematik öğrenme deneyimi yaşamaları gerekmektedir. Ayrıca matematik de bir dildir ve bu dilin öğrencilere kazandırılması gerekir. “Başarı İçin Matematik Dâhisi 2. sınıf” kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı Güncel Öğretim Programındaki kazanımlarla birebir uyumludur. Bu kitap öğrencilere matematiğin gerçek yaşamla bağını kurdurarak, öncelikle matematiksel işlemi ve dili kavrama, ikinci aşamada matematiksel işlem gücünü geliştirme ve üçüncü aşamada ise matematiksel akıl yürütme ve yaşama transfer etme becerisini kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır. Kitabın hazırlanmasında ezberden uzak, yaşamdan hareketle öğrencilerin anlamlı öğrenmesine dikkat edilmiştir. Ayrıca “Başarı İçin Matematik Dâhisi 2” kitabı, öğrencilerin okuduğunu anlama becerisini matematiksel beceriyle birleştirmesine imkan vermektedir. Günümüzde LGS ve YKS’de sıkça bahsedilen Yeni Nesil matematik sorularına uygundur. Kitabın görsel tasarımı ve içeriğindeki etkinlikler, öğrencilere matematiği sevdirir ve matematik öğrenme kaygısı yaşatmaz. Kitap, akademik bir ekip tarafından özel olarak hazırlanmıştır.

Başarı İçin Problem Çözüyorum 2

Matematik gerçek yaşamdaki problemleri anlama ve çözümlemedir. Bundan dolayı “Başarı için Problem Çözüyorum 2” kitabı öğrencilerin gerçek yaşamdaki problemlerden hareketle matematiksel işlem ve akıl yürütme becerilerini geliştirmek üzerine hazırlanmıştır. Kitaptaki problemler, Milli Eğitim Bakanlığı Güncel Öğretim Programındaki kazanımlarla birebir uyumludur. Bu kitaptaki problemler öğrencilerin gerçek yaşamdaki bir sorunu anlamalarına, matematiğin dilini kullanarak onu çözmelerine dayanmaktadır. “Başarı için Problem Çözüyorum 2” kitabındaki problemler öğrencilerin yorumlama ve akıl yürütme becerilerini geliştirecek nitelikte hazırlanmıştır. Kitaptaki problemler, öğrencilerin ortaokul ve lise sonu sınavlarındaki matematik soru tipleri ile uyumludur. Bu yönüyle öğrencileri erken yaşlarda yeni nesil matematik soru ve anlayışına hazırlamaktadır. Kitap, akademik bir ekip tarafından özel olarak hazırlanmıştır.

Başarı İçin Matematikte Akıcı İşlem Yapıyorum 2. Sınıf

Öğrencilerin matematikte başarılı olabilmesi için öncelikle erken yaşlarda temel hesaplama becerilerini (toplama, çıkarma, çarpma, bölme) iyi bir şekilde kazanması gerekir. Öğrenciler temel hesaplama becerileri olarak dört işlemi doğru yapması yetmez. Öğrenciler bu işlemlerde aynı zamanda akıcılığı ve otomatikliği kazanmalıdır. İşlem akıcılığı kazanan çocuklar matematikte daha üst düzey problemleri ve işlemleri daha kolay yapar. “Başarı İçin Matematikte Akıcı İşlem Yapıyorum 2. sınıf” kitabı ilkokul 2. sınıf öğrencilerinin matematikte işlem akıcılığını kazanmaları için hazırlanmıştır. “Başarı İçin Matematikte Akıcı İşlem Yapıyorum 2. sınıf” kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı Güncel Öğretim Programındaki kazanımlarla birebir uyumludur. Kitap, akademik bir ekip tarafından özel olarak hazırlanmıştır.

Başarı İçin Okuduğumu Anlıyorum 3. Sınıf

Okuduğunu anlama becerisinin gelişimi, tüm derslerdeki başarı için hayati öneme sahiptir. Bundan dolayı ilkokul yıllarında öğrencilerin ileri düzeyde okuduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi gerekir. Bu amaçla metnin derin anlamına ve çıkarımlara ulaşmasını sağlayacak materyaller önemlidir. Elinizdeki bu kitap olan “Başarı İçin Okuduğumu Anlıyorum 3” ulusal ve uluslararası literatürden hareketle çocukların ileri düzey anlama becerisini geliştirmek amacıyla akademik bir ekip tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Bu kitap 3. sınıf düzeyindeki öğrencilerin özellikle metinden çıkarımlar ve yorumlar yapmasına ve okuduğu metinden ileri düzey anlama ulaşmasına imkan sağlamaktadır.

Başarı İçin Akıcı Okuyorum Orta Düzey

Öğrencilerin akıcı okuma becerilerini ilerlettikçe, onların metni okuması ve anlaması daha verimli hale gelecektir. Bunun için otomatikleşmiş ve prozodik bir akıcı okuma onların yazılı metinleri okuyup anlaması için oldukça önemlidir. “Başarı İçin Akıcı Okuyorum Orta Düzey” kitabı öğrencilerin temel düzeyde akıcılığı kazandıktan sonra akıcı okumada otomatikliği kazanmaları ve prozodik okuma (vurgu, tonlama, duraklama ve noktalamaya dikkat ederek okuma) becerilerinin gelişimi için hazırlanmış bir kitaptır. Kitapta özel hazırlanmış metinler, etkinlikler ve akıcı okumayı geliştiren teknikler yer almaktadır. Kitabın hazırlanmasında okuma sürecinin eğlenceli, etkileşimli ve geliştirici olmasına dikkat edilmiştir. Bu kitapla ilkokul öğrencilerinin kelimeyi kod çözme, otomatikleşme ve prozodik okuma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Kitap ilkokul 2. sınıfın ikinci döneminde ve ilkokul 3. sınıf düzeyindeki öğrencilerin akıcılığını geliştirmek için uygundur. Kitap, akademik bir ekip tarafından özel olarak hazırlanmıştır.

Başarı İçin Matematik Dâhisi 3. Sınıf

Öğrencilerin gelecekteki matematik başarısının temelleri ilkokul yıllarında atılmaktadır. Bundan dolayı çocukların doğru ve gerçekçi (yaşama dayalı) bir matematik öğrenme deneyimi yaşamaları gerekmektedir. Ayrıca matematik de bir dildir ve bu dilin öğrencilere kazandırılması gerekir. “Başarı İçin Matematik Dâhisi 3. sınıf ” kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı Güncel Öğretim Programındaki kazanımlarla birebir uyumludur. Bu kitap öğrencilere matematiğin gerçek yaşamla bağını kurdurarak, öncelikle matematiksel işlemi ve dili kavrama, ikinci aşamada matematiksel işlem gücünü geliştirme ve üçüncü aşamada ise matematiksel akıl yürütme ve yaşama transfer etme becerisini kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır. Kitabın hazırlanmasında ezberden uzak, yaşamdan hareketle öğrencilerin anlamlı öğrenmesine dikkat edilmiştir. Ayrıca “Başarı İçin Matematik Dâhisi 2” kitabı, öğrencilerin okuduğunu anlama becerisini matematiksel beceriyle birleştirmesine imkan vermektedir. Günümüzde LGS ve YKS’de sıkça bahsedilen Yeni Nesil matematik sorularına uygundur. Kitabın görsel tasarımı ve içeriğindeki etkinlikler, öğrencilere matematiği sevdirir ve matematik öğrenme kaygısı yaşatmaz. Kitap, akademik bir ekip tarafından özel olarak hazırlanmıştır.

Başarı İçin Problem Çözüyorum 3. Sınıf

Matematik gerçek yaşamdaki problemleri anlama ve çözümlemedir. Bundan dolayı “Başarı için Problem Çözüyorum 3” kitabı öğrencilerin gerçek yaşamdaki problemlerden hareketle matematiksel işlem ve akıl yürütme becerilerini geliştirmek üzerine hazırlanmıştır. Kitaptaki problemler, Milli Eğitim Bakanlığı Güncel Öğretim Programındaki kazanımlarla birebir uyumludur. Bu kitaptaki problemler öğrencilerin gerçek yaşamdaki bir sorunu anlamalarına, matematiğin dilini kullanarak onu çözmelerine dayanmaktadır. “Başarı için Problem Çözüyorum 3” kitabındaki problemler öğrencilerin yorumlama ve akıl yürütme becerilerini geliştirecek nitelikte hazırlanmıştır. Kitaptaki problemler, öğrencilerin ortaokul ve lise sonu sınavlarındaki matematik soru tipleri ile uyumludur. Bu yönüyle öğrencileri erken yaşlarda yeni nesil matematik soru ve anlayışına hazırlamaktadır. Kitap, akademik bir ekip tarafından özel olarak hazırlanmıştır.

Başarı İçin Matematikte Akıcı İşlem Yapıyorum 3. Sınıf

Öğrencilerin matematikte başarılı olabilmesi için öncelikle erken yaşlarda temel hesaplama becerilerini (toplama, çıkarma, çarpma, bölme) iyi bir şekilde kazanması gerekir. Öğrenciler temel hesaplama becerileri olarak dört işlemi doğru yapması yetmez. Öğrenciler bu işlemlerde aynı zamanda akıcılığı ve otomatikliği kazanmalıdır. İşlem akıcılığı kazanan çocuklar matematikte daha üst düzey problemleri ve işlemleri daha kolay yapar. “Başarı İçin Matematikte Akıcı İşlem Yapıyorum 3. sınıf” kitabı ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin matematikte işlem akıcılığını kazanmaları için hazırlanmıştır. “Başarı İçin Matematikte Akıcı İşlem Yapıyorum 3. sınıf” kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı Güncel Öğretim Programındaki kazanımlarla birebir uyumludur. Kitap, akademik bir ekip tarafından özel olarak hazırlanmıştır.

Başarı İçin Okuduğumu Anlıyorum 4. Sınıf

Okuduğunu anlama becerisinin gelişimi, tüm derslerdeki başarı için hayati öneme sahiptir. Bundan dolayı ilkokul yıllarında öğrencilerin ileri düzeyde okuduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi gerekir. Bu amaçla metnin derin anlamına ve çıkarımlara ulaşmasını sağlayacak materyaller önemlidir. Elinizdeki bu kitap olan “Başarı İçin Okuduğumu Anlıyorum 4” ulusal ve uluslararası literatürden hareketle çocukların ileri düzey anlama becerisini geliştirmek amacıyla akademik bir ekip tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Bu kitap 4. sınıf düzeyindeki öğrencilerin özellikle metinden çıkarımlar ve yorumlar yapmasına ve okuduğu metinden ileri düzey anlama ulaşmasına imkan sağlamaktadır.

Başarı İçin Matematik Dâhisi 4. Sınıf

Öğrencilerin gelecekteki matematik başarısının temelleri ilkokul yıllarında atılmaktadır. Bundan dolayı çocukların doğru ve gerçekçi (yaşama dayalı) bir matematik öğrenme deneyimi yaşamaları gerekmektedir. Ayrıca matematik de bir dildir ve bu dilin öğrencilere kazandırılması gerekir. “Başarı İçin Matematik Dâhisi 4. sınıf” kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı Güncel Öğretim Programındaki kazanımlarla birebir uyumludur. Bu kitap öğrencilere matematiğin gerçek yaşamla bağını kurdurarak, öncelikle matematiksel işlemi ve dili kavrama, ikinci aşamada matematiksel işlem gücünü geliştirme ve üçüncü aşamada ise matematiksel akıl yürütme ve yaşama transfer etme becerisini kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır. Kitabın hazırlanmasında ezberden uzak, yaşamdan hareketle öğrencilerin anlamlı öğrenmesine dikkat edilmiştir. Ayrıca “Başarı İçin Matematik Dâhisi 2” kitabı, öğrencilerin okuduğunu anlama becerisini matematiksel beceriyle birleştirmesine imkan vermektedir. Günümüzde LGS ve YKS’de sıkça bahsedilen Yeni Nesil matematik sorularına uygundur. Kitabın görsel tasarımı ve içeriğindeki etkinlikler, öğrencilere matematiği sevdirir ve matematik öğrenme kaygısı yaşatmaz. Kitap, akademik bir ekip tarafından özel olarak hazırlanmıştır.

Başarı İçin Problem Çözüyorum 4. Sınıf

Matematik gerçek yaşamdaki problemleri anlama ve çözümlemedir. Bundan dolayı “Başarı için Problem Çözüyorum 4” kitabı öğrencilerin gerçek yaşamdaki problemlerden hareketle matematiksel işlem ve akıl yürütme becerilerini geliştirmek üzerine hazırlanmıştır. Kitaptaki problemler, Milli Eğitim Bakanlığı Güncel Öğretim Programındaki kazanımlarla birebir uyumludur. Bu kitaptaki problemler öğrencilerin gerçek yaşamdaki bir sorunu anlamalarına, matematiğin dilini kullanarak onu çözmelerine dayanmaktadır. “Başarı için Problem Çözüyorum 4” kitabındaki problemler öğrencilerin yorumlama ve akıl yürütme becerilerini geliştirecek nitelikte hazırlanmıştır. Kitaptaki problemler, öğrencilerin ortaokul ve lise sonu sınavlarındaki matematik soru tipleri ile uyumludur. Bu yönüyle öğrencileri erken yaşlarda yeni nesil matematik soru ve anlayışına hazırlamaktadır. Kitap, akademik bir ekip tarafından özel olarak hazırlanmıştır.

Rega Akademi olarak okuma ve matematiğin dilini keşfediyoruz...